اخبار دفتر
عدم ابلاغ رسمی ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان به محیط زیست.
عدم ابلاغ رسمی ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان به محیط زیست

مدیرکل دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست گفت: موضوع ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان هنوز به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است و حتی در جلساتی که در این زمینه تشکیل می‌شد نیز نماینده‌ای از سازمان محیط زیست حضور نداشت اما به هرحال پرسش‌هایی در این زمینه وجود دارد که لازم است پاسخ آن‌ها روشن شود.

1399/8/4 یکشنبه
بيشتر

انتشارات

1395/5/16 شنبه
   
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

دستورالعمل ها

1395/7/5 دوشنبه
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل

 
بيشتر

استاندارد ها

1395/7/5 دوشنبه
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
بيشتر

اقدامات و برنامه ها

بيشتر

لینک ها

1392/10/16 دوشنبه
بيشتر