اخبار دفتر

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: رییس سازمان محیط‌زیست در نامه‌ای به دفتر رییس جمهور مخالفت این سازمان با اجرای صید ترال را در خلیج فارس اعلام کرد و برای انجام آن در دریای عمان نیز شروطی را مشخص کرد.

1402/5/29 یکشنبه
بيشتر

انتشارات

1395/5/16 شنبه
   
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

دستورالعمل ها

1395/7/5 دوشنبه
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل

 
بيشتر

استاندارد ها

1395/7/5 دوشنبه
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
بيشتر

اقدامات و برنامه ها

بيشتر

لینک ها

1392/10/16 دوشنبه
بيشتر