اخبار دفتر
کارگاه آموزشی صید آبزیان و تهدیدات صید ضمنی و صید شبح برگزار شد. با توجه به اهمیت تهدیدات برخی روش های  صید آبزیان که منجر به صید ضمنی وشبح می شوند و بمنظور آشنایی بیشتر کارشناسان محیط زیست با آثار و تبعات بهره برداری ناپایدار منابع آبزی، دوره آموزشی آشنایی با روش صید آبزیان و تهدیدهای صید ضمنی و سید شبح با سخنرانی دکتر گرگین عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان وحضور روسای ادارات محیط زیست دریایی استانهای ساحلی و همچنین کارشناسان ستادی در مورخ 11/10/98 در سالن اجتماعات معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها برگزار گردید.

در این دوره ضمن معرفی انواع ادوات صیادی و روشهای مرسوم صیادی در آبهای شمال و جنوب به مقایسه وضعیت فعلی ایران با دیگر کشورهای پیشرفته  و استفاده از روش های نوین مطروحه دردنیای امروز جهت کاهش آثار  مخرب صید بر محیط زیست پرداخته شد.

همچنین پروتکل ها و اسناد سازمان استاندارد ایزو در ارتباط با ادوات صید ارائه و به بحث گذاشته شد و بر الزام رعایت استاندارد های مطروحه در این زمینه در حوزه شیلات تاکید گردید، در ادامه بازدید از صید و صیاد در منطقه میانکاله و مرکز امداد و نجات فک خزری صورت خواهد گرفت.

آشنایی با روشهای صید آبزیان و تهدیدات صید ضمنی و صید شبح که با همکاری دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی و استانهای مازندران و گلستان در سالن جلسات معاونت برگزار گردید.

بيشتر