اخبار دفتر
بروز رسانی فهرست ملی گونه های جانوران دریایی مشمول قانون شکار و صید شد بروز رسانی فهرست ملی گونه های جانوران دریایی مشمول قانون شکار و صید و قرار گرفتن کوسه‌ماهی‌هان و سفره ماهیان زیر چتر این قانون
مهتاب شجاعی رئیس گروه بیولوژی دریا دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی گفت بروز رسانی فهرست ملی گونه های جانوران دریایی مشمول قانون شکار و صید و قرار گرفتن کوسه‌ماهی‌هان و سفره ماهیان زیر چتر این قانون قرار گرفت.

رئیس گروه بیولوژی دریا گفت علاوه بر بروز رسانی فهرست ملی آبزیان مهم و در معرض خطر انقراض، تعداد زیادی سفره‌ماهیان و کوسه‌ماهیان نیز برای نخستین‌ بار در فهرست ملی گونه‌های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید قرار گرفتند. یکی، دو سال پیش بود که ۸۰۰۰ قطعه از کوسه‌ماهیان و وال‌ها در سردخانه چابهار کشف شدند، آن‌هم در زمانی که شکار کوسه ممنوع است و سردخانه‌ها اجازه پذیرش لاشه کوسه‌ها را ندارند، محیط‌‌زیست پرونده را به دادگاه برد،
 به گفته  شجاعی، رئیس گروه بیولوژی دریای سازمان حفاظت محیط‌زیست، چون این گونه‌ها در قانون و فهرست ملی قرار نگرفته بود، پرونده قضایی با چالش روبه‌رو شد. او معتقد است با این اتفاق مهم پیگیری‌های قضایی متخلفان برای ما محیط‌‌زیستی‌ها آسان‌تر شده
  و باعث حفاظت بیشتر از گونه‌ها می‌شود.
بيشتر